Σπιτοχελίδονο - Delichon urbica

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact

Οι επόμενες φωτογραφίες τραβήχτηκαν στήν Αγια Σωτήρα, Κοζάνης. © Νίκος Κοντονικόλας.

Σπιτοχελίδονο - Delichon urbica
Φωτογραφία # 13190 : Σπιτοχελίδονο - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.
Σπιτοχελίδονο - Delichon urbica
Φωτογραφία # 13176 : Σπιτοχελίδονο - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.
Σπιτοχελίδονο - Delichon urbica
Φωτογραφία # 13177 : Σπιτοχελίδονο - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.

Πουλιά της Ελλάδας

Επόμενη Φωτογραφία

1000birds.com