Νανοσκαλίδρα - Calidris minuta

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact

Οι επόμενες φωτογραφίες τραβήχτηκαν στό νησί της Λέσβου. © Νίκος Κοντονικόλας.

Νανοσκαλίδρα - Calidris minuta
Φωτογραφία # 25362 : Νανοσκαλίδρα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.
Νανοσκαλίδρα - Calidris minuta
Φωτογραφία # 25368 : Νανοσκαλίδρα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.
Νανοσκαλίδρα - Calidris minuta
Φωτογραφία # 25371 : Νανοσκαλίδρα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.

Πουλιά της Ελλάδας

Επόμενη Φωτογραφία

1000birds.com