Μεσοτσικλιτάρα - Dendrocopos medius

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact

Η επόμενη φωτογραφία τραβήχτηκε στήν Αγια Σωτήρα, Κοζάνης. © Νίκος Κοντονικόλας.

Μεσοτσικλιτάρα - Dendrocopos medius
Φωτογραφία # C5 : Μεσοτσικλιτάρα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.

Πουλιά της Ελλάδας

Επόμενη Φωτογραφία

1000birds.com