Αβοκέτα - Recurvirostra avosetta

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact

Οι επόμενες φωτογραφίες τραβήχτηκαν στό νησί της Λέσβου. © Νίκος Κοντονικόλας.

Αβοκέτα - Recurvirostra avosetta
Φωτογραφία # 24375 : Αβοκέτα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.
Αβοκέτα - Recurvirostra avosetta
Φωτογραφία # 24885 : Αβοκέτα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.
Αβοκέτα - Recurvirostra avosetta
Φωτογραφία # 24898 : Αβοκέτα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.

Πουλιά της Ελλάδας

Επόμενη Φωτογραφία

1000birds.com