Βουρλοποταμίδα - Acrocephalus schoenobaenus

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact

Οι επόμενες φωτογραφίες τραβήχτηκαν στήν λίμνη της Καστορίας. © Νίκος Κοντονικόλας.

Βουρλοποταμίδα - Acrocephalus schoenobaenus
Φωτογραφία # 5887 : Βουρλοποταμίδα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.
Βουρλοποταμίδα - Acrocephalus schoenobaenus
Φωτογραφία # 5889 : Βουρλοποταμίδα - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.

Πουλιά της Ελλάδας

Επόμενη Φωτογραφία

1000birds.com