Μυγοχάφτης - Muscicapa striata

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact

Οι επόμενες φωτογραφίες τραβήχτηκαν στήν Αγια Σωτήρα, Κοζάνης. © Νίκος Κοντονικόλας.

Μυγοχάφτης - Muscicapa striata
Φωτογραφία # 13301 : Μυγοχάφτης - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.
Μυγοχάφτης - Muscicapa striata
Φωτογραφία # 5660 : Μυγοχάφτης - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.

Πουλιά της Ελλάδας

Επόμενη Φωτογραφία

1000birds.com