Δασοφυλλοσκόπος - Phylloscopus sibilatrix

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact

Οι επόμενες φωτογραφίες τραβήχτηκαν στήν Αγια Σωτήρα, Κοζάνης. © Νίκος Κοντονικόλας.

Δασοφυλλοσκόπος
Φωτογραφία # 13068: Δασοφυλλοσκόπος - 10/8/04 - Nikkor VR 80-400mm με Nikon D100.
Δασοφυλλοσκόπος
Φωτογραφία # 13074: Δασοφυλλοσκόπος - 10/8/04 - Nikkor VR 80-400mm με Nikon D100.
Δασοφυλλοσκόπος
Φωτογραφία # 13148: Δασοφυλλοσκόπος - 10/8/04 - Nikkor VR 80-400mm με Nikon D100.
Δασοφυλλοσκόπος
Φωτογραφία # 13150: Δασοφυλλοσκόπος - 10/8/04 - Nikkor VR 80-400mm με Nikon D100.

Πουλιά της Ελλάδας

Επόμενη Φωτογραφία

1000birds.com