Πουλιά της Ελλάδας

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact
Μαυροπετρίτης
Δενδροτσοπανάκος
Αιγίθαλος
Δασοφυλλοσκόπος
Λαγγόνα 
Καλαμοκανάς
Σκουφοβουτηχτάρι 
Κιτρινοσουσουράδα 
Πελαργός 
Κλειδωνάς 

Φωτογραφίες : 2,117 / 98 είδη πουλιών (89 νέα)
Ημερομηνίες: 3-10 Αυγ. 2003, 2-14 Αυγ. 2004, 2-14 Αυγ. 2005
Τοποθεσίες : Αγία Σωτήρα / Καστοριά / Λέσβος / Σκιάθος

Αγία Σωτήρα

Η γενέτηρα μου έχει πληθυσμό 12 κατοίκων τους καλούς χειμώνες... Αυτό το μικρό χωριό βρίσκεται στα βουνά του Βοίου Κοζάνης σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Οι φωτογραφίες ειναί από τα καλοκαίρια του 2003,2004 και 2005.

Καστοριά

Η Καστοριά είναι μόνο 30 χιλιόμετρα απο την Αγία Σωτήρα, οπότε σίγουρα την επισκεύτομαι κάθε φορά που πηγαίνω στήν Ελλάδα. Η λίμνη παρέχει μερικές πολύ καλές ευκαιρίες για να δω από κοντά υβρόδια πουλιά.

Λέσβος

Αν και επισκεφθήκαμε την Λέσβο τον Αύγουστο, μπόρεσα να διαπιστώσω γιατί αυτό το νησί θεωρείται ένα από τα καλύτερα μέρη της Ελλάδας για τήν παρατήρηση πουλιών. Σίγουρα θα ήθελα να το επισκευθώ αυτό το νησί την άνοιξη.

Σκιάθος

Ωραίος τόπος παραθερισμού, αλλά λίγα πουλιά. Ενα από αυτά που μπόρεσα να δω και να φωτογραφίσω ήταν το επιβλητικό γεράκι Eleonora's Falcon.


Αβοκέτα Recurvirostra avosetta
Αετομάχος Lanius collurio
Αιγίθαλος Aegithalos caudatus
Αμπελουργός Emberiza melanocephala
Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus
Αρτέμης Calonectris diomedea
Ασημόγλαρος Larus cachinnans
Βαλτόπαπια Aythya nyroca
Βουνοδενδροβάτης Certhia familiaris
Βουνοφυλλοσκόπος Phylloscopus orientalis
Βουρλοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus
Βραχοτσοπανάκος Sitta neumayer
Γαλαζοπαπαδίτσα Parus caeruleus
Δασοφυλλοσκόπος Phylloscopus sibilatrix
Δενδροτσοπανάκος Sitta europaea
Θαμνοτσιροβάκος Sylvia communis
Καλαμοκανάς Himantopus himantopus
Καλόγερος Parus major
Καρακάξα Pica pica
Καρδερίνα Carduelis carduelis
Καστανοκέφαλος Larus ridibundus
Καστανολαίμης Saxicola rubetra
Καστανοπαπαδίτσα Parus palustris
Καστανόχηνα Tadorna ferruginea
Κίσσα Garrulus glandarius
Κιτρινοσουσουράδα Motacilla flava
Κιτρινοστριτσίδα Hippolais icterina
Κλειδωνάς Parus lugubris
Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator
Κοκκινολαίμης Erithacus rubecula
Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia cantillans
Κοκκινούρης Phoenicurus phoenicurus
Κορμοράνος Phalacrocorax carbo
Κότσυφας Turdus merula
Κουρούνα Corvus corone cornix
Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides
Λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus
Λαλοτσιροβάκος Sylvia curruca
Λασπότρυγγας Tringa glareola
Λευκοσουσουράδα Motacilla alba
Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta
Μαυροπετρίτης Falco eleonorae
Μαυροσκούφης Sylvia atricapilla
Μαυρότρυγγας Tringa erythropus
Μαυροτσιροβάκος Sylvia melanocephala
Μελισσοφάγος Merops apiaster
Μεσοτσικλιτάρα Dendrocopos medius
Μιλτοχελίδονο Hirundo daurica
Μυγοχάφτης Muscicapa striata
Νανοβουτηχτάρι Tachybaptus ruficollis
Νανοσκαλίδρα Calidris minuta
Νανοτσικλιτάρα Dendrocopos minor
Νερόκοτα Gallinula chloropus
Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax
Πελαργός Ciconia ciconia
Πετροσπουργίτης Petronia petronia
Πετροχελίδονο Ptyonoprogne rupestris
Ποταμογλάρονο Sterna hirundo
Ποταμοσφυριχτής Charadrius dubius
Ποταμότρυγγας Actitis hypoleucos
Πρασινοκέφαλη Anas platyrhynchos
Πρασινοσκέλης Tringa nebularia
Ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus
Σιρλοτσίχλονο Emberiza cirlus
Σκεπαρνάς Apus melba
Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus
Σπίνος Fringilla coelebs
Σπιτοχελίδονο Delichon urbica
Σπουργίτης Passer domesticus
Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea
Συκοφάγος Oriolus oriolus
Σφηκιάρης Pernis apivorus
Τουρλίδα Numenius arquata
Τρυγόνι Streptopelia turtur
Τρυγονοπερίστερο Streptopelia orientalis
Τσαλαπετεινός Upupa epops
Τσίφτης Milvus migrans
Φαλαρίδα Fulica atra
Φιδαετός Circaetus gallicus
Φλώρος Carduelis chloris
Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus
Χελιδόνι Hirundo rustica
Χοντρομύτης Coccothraustes coccothraustes
Χωραφοσπουργίτης Passer montanus
Ψαρόνι Sturnus vulgaris
Ψευτομαχήτης Philomachus pugnax
Ωχροσταχτάρα Apus pallidus

Top