Καστανοκέφαλος - Larus ridibundus

Home page About 1000birds.com Latest Images Gallery Field Trips Stock List Contact

Η επόμενη φωτογραφία τραβήχτηκε στήν λίμνη της Καστορίας. © Νίκος Κοντονικόλας.

Καστανοκέφαλος - Larus ridibundus
Φωτογραφία # 6222 : Καστανοκέφαλος - Nikon D100, Nikkor VR 80-400mm lens.

Πουλιά της Ελλάδας

Επόμενη Φωτογραφία

1000birds.com